บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association : ส่งเสริมสมาชิกสมทบ

06
มิ.ย.
2561

 

"ประสบการณ์จริงจากสมาชิกธุรกิจรับสร้างบ้าน ธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ"

...ทำธุรกิจรับสร้างบ้านแบบไม่โดดเดี่ยว ร่วมพัฒนา ก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมเป็นสมาชิกภาคสมทบ

สนใจติดต่อ Tel : 02 570-0153, 02 9402744

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154