บริษัท รับสร้างบ้าน

สไตล์ MODERN CONTEMPORARY

MODERN-TROPICAL-TYPE-06

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จํากัด

N/A

บ้านที่ออกแบบให้มีเฉลียงและลานขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ส่วนพักผ่อนและพื้นที่ส่วนทั่วไป เฉลียงและลานขนาดใหญ่รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ภายในและภายนอกบ้านได้อย่างกลมกลืนและลงตัวส่งเสริมด้วยตัวงานสถาปัตยกรรมที่มีช่องเปิดอยู่อย่างรายล้อมเพื่อเพิ่มมุมมองที่ดีแก่ตัวอาคาร ทั้งด้านภายในและภายนอกอาคารการออกแบบให้การใช้ที่เป็นสัดส่วน สามารถเรียง ลำดับความเข้าใจได้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้อยู่อาศัย จึงเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ บ้านหลังนี้อันเกิดจากการจัดพื้นที่ใช้สอย ให้มีบรรยากาศของคงวาม MODERN เต็มรูปแบบ

  • 4 ห้องนอน
  • 5 ห้องน้ำ
  • 552 ตร.ม.
  • 23.6x27.4 ม.

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จํากัด

20 ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 แยก 1-4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Image

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154