บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

6 เรื่องควรรู้ เริ่มต้นอย่างไร เมื่อคิดสร้างบ้าน

05
มี.ค.
2564

 

 

บ้านที่เป็นดั่งรากฐานของชีวิต ย่อมมีความสำคัญให้การตัดสินใจซื้อหรือสร้างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ และหาข้อมูลประกอบมากที่สุด เพื่อให้ได้บ้านที่อยู่อาศัยได้อย่างดี มีระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งหลายคนอาจใช้เวลาเตรียมความพร้อมและตัดสินใจนาน

เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้จะเริ่มต้นสร้างบ้านได้ใช้ประกอบการเตรียมตัว และเริ่มต้นสร้างบ้านได้อย่างสมบูรณ์ ลองมาดู 6 เรื่องควรรู้ เตรียมพร้อมอย่างไร ทำอะไรก่อน-หลัง ไปดูกัน

6 เรื่องควรรู้ เริ่มต้นอย่างไร เมื่อคิดสร้างบ้าน

1. สำรวจที่ดินเตรียมพร้อมพื้นที่ก่อนสร้างบ้าน

การสร้างบ้านอยู่เองแน่นอนว่าเจ้าของต้องมีที่ดินไว้สำหรับรองรับงานสร้าง ซึ่งผู้ที่มีที่ดินไว้อยู่ก่อนแล้ว แน่นอนว่าตัวเลือกด้านสาธารณูปโภคหรือความเจริญต่างๆ อาจเลือกไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของบ้านควรมีการเตรียมพร้อมพื้นที่ไว้ให้รองรับการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งบนที่ดิน และทางเข้า-ออก การเตรียมดินให้มีความแน่น และอัดตัวพร้อมสร้าง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคโดยรอบให้สามารถใช้งานได้ยามเมื่อมาอยู่อาศัย

ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดินพร้อม การสร้างบ้านย่อมมาพร้อมการมองหาที่ดินที่อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในจังหวะที่เลือกได้แล้ว ก็ควรเลือกแบบที่ตอบโจทย์มากที่สุด อำนวยความสะดวกสบายมากที่สุด โดยสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ และพร้อมจ่าย ย่อมต้องเลือกทำเลที่ดีที่สุด เพื่อเป็นพื้นที่สร้างบ้านให้อยู่อาศัยได้อย่างดีในอนาคต

2. สำรวจสมาชิกที่จะเข้าพักอาศัย

เมื่อเริ่มคิดสร้างบ้าน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับต้นๆ คือสมาชิกที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นจำนวน เพศ วัย ความต้องการพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อออกแบบขนาดของบ้าน พื้นที่ใช้สอย และจำนวนห้องนอน พื้นที่ใช้งาน ลักษณะของพื้นที่ เช่น บ้านที่มีผู้สูงอายุ อาจต้องมีทางลาด หรือห้องนอนชั้นล่าง เพื่อออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของสมาชิกทุกคนมากที่สุด เพราะเมื่อเริ่มสร้างบ้านทั้งทีก็ควรเป็นบ้านที่ทุกคนอยู่อาศัยและสามารถใช้งานให้ตอบรับการใช้ชีวิตของทุกคนมากที่สุด

3. สำรวจขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ

เมื่อมีจำนวนสมาชิกที่แน่นอนที่จะเข้าพักอาศัยในบ้าน และความต้องการใช้งานพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสมกับชีวิต สิ่งที่ต้องนึงถึงตามมาคือขนาดของพื้นที่ใช้สอยที่ต้องเหมาะสมกับความต้องการของครอบครัว

การออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยมากพอกับสมาชิก ไม่เพียงขยายในแนวราบเท่านั้น บางบ้านหากมีพื้นที่ดินน้อยอาจต้องมองถึงการขายพื้นที่บ้านในแนวดิ่งด้วย เพื่อให้ได้พื้นีท่ที่มากพอกับความต้องการใช้งานในบ้าน

   

 

4. สำรวจงบสร้างบ้าน

บ้านสร้างขึ้นได้ปัจจัยสำคัญต้องมีงบประมาณ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถคำนวนงบที่ต้องใช้สำหรับการสร้างได้อย่างครอบคลุมหากเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน

เจ้าของบ้านที่มีความชัดเจนในเรื่องของความต้องการสมาชิก และความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับบ้าน จะช่วยเอื้ออำนวยให้การออกแบบและคำนวนงบประมาณที่จะใช้สร้างบ้านจนแล้วเสร็จได้ง่ายขึ้น

สิ่งสำคัญของการสร้างบ้านเพื่อให้งบไม่บานปลายจากที่เตรียมไว้ตอนเริ่มต้นคือ เมื่อออกแบบแล้วต้องสร้างตามแบบและปรับแก้ไขเมื่อผิดพลาดจากแบบเท่านั้น แต่ไม่ควรสร้างแล้วรื้อแบบภายหลัง

5. รู้เรื่องแบบบ้านและชัดเจนเรื่องแบบที่ต้องการ

เมื่อคิดสร้างบ้านเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักเตรียมพร้อมและศึกษาหาความรู้ หาตัวอย่างเรื่องแบบบ้านที่ต้องการ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการออกแบบบ้านแล้ว โดยเจ้าของบ้านสามารถนำภาพแบบที่ต้องการสร้างบ้าน หรือบอกความต้องการเกี่ยวกับแบบบ้านที่อยากได้ให้ผู้ออกแบบวาดแบบออกมาให้

ถ้าสะดวกที่สุดอาจลองเลือกดูตัวอย่างแบบมาตรฐานของบริษัทรับสร้างบ้านหากถูกใจแบบไหนก็เลือกสร้างได้เลย หรือปรับเปลี่ยนจากแบบมาตรฐานนั้นเพื่อให้ได้บ้านตรงตามความต้องการมากที่สุด

6. เลือกบริษัทรับสร้างบ้านเพื่อความสะดวก ได้บ้านตรงใจ

เมื่อคิดสร้างบ้าน แค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้ว นี่คือปัญซหาแรกที่หลายคนเจอ แต่หากลองเปิดใจมองหาบริษัทรับสร้างบ้านเข้ามาช่วย จะทำให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนความคิดจากเรื่องยากที่เกินจะข้ามผ่านเป็นเรื่องง่ายชนิดให้สร้ขางอีกกี่สิบหลังก็ไม่หวั่น

แต่การเลือกบรัทรับสร้างบ้านก็ควรเลือกผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีฝีมือการสร้างดี มีมาตรฐาน ราคาเหมาะสม อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ได้ และที่สำคัญต้องสร้างบ้านได้ตรงตามแบบและไม่ทิ้งงาน

เจ้าของบ้านอาจมองหาบริษัทรับสร้างบ้านสัก 3-4 บริษัท แล้วเปรียบเทียบแต่ละบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อได้บริษัทที่ต้องการแล้วจึงเริ่มต้นสร้างบ้านได้

 

เมื่อประมวลจุดเริ่มต้นทุกข้อเกี่ยวกับการสร้างบ้าน และเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว ก็สามารถดำเนินการสร้างบ้านตามขั้นตอนต่างๆ ได้เลย และสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านจะต้องทำอย่างต่อเนื่องคือการติดตามงานสร้างอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาให้รีบแจ้งทีมงานเพื่อให้การแก้ไขและก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 

 

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154