บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ระยะร่น สำคัญอย่างไรกับการสร้างบ้านให้ถูกกฎหมาย

08
ต.ค.
2564

ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่เองสักหลัง หลายคนอาจใช้วิธีสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่ เพื่อความคุ้มค่าและมีพื้นที่ใช้สอยมากๆ  แต่รู้หรือไม่ว่าในทางกฎหมาย และการปฏิบัติจริงไม่สามารถทำได้ เพราะผิดกฎหมายระยะร่นของการก่อสร้างอาคาร ซึ่งกฎหมายระยะร่นยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่เจ้าของบ้านควรรู้อีกหลายข้อ ดังนั้นมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาในภายหลัง


ระยะร่นสำหรับการสร้างบ้านคืออะไร
?

ระยะร่น คือระยะห่างของแนวอาคารกับแนวเขตที่กฎหมายกำหนด เช่น พื้นที่ข้างเคียง คูคลอง ถนน ซึ่งมีกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ เช่น ตัวบ้านต้องเว้นระยะห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า  50 เซนติเมตร หรือตัวบ้านที่อยู่ริมถนนต้องมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร

โดยในที่นี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ได้รวบรวมกฎหมายระยะร่นที่ควรรู้ ไว้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่วางแผนจะสร้างบ้านบนที่ดินส่วนตัว เพื่อไม่ให้บ้านที่สร้างต้องพบกับปัญหาด้านกฎหมายในภายหลัง


ข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้าน


1. กฎหมายไม่อนุญาตให้สร้างบ้านเต็มพื้นที่

ในการสร้างบ้านเดี่ยว กฎหมายมีข้อกำหนดที่จะต้องปล่อยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของที่ดิน ดังนั้นจึงเหลือพื้นที่สำหรับสร้างบ้าน 70% ของที่ดิน

โดยใน 70% ของที่ดินนั้น ตัวบ้านจะเอียงฝั่งซ้าย ฝั่งขวา หรือชิดไปด้านหลังก็ได้ กฎหมายไม่บังคับให้บ้านต้องอยู่ตรงกลางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ดินอีก 30% ที่เหลือ สามารถจัดสรรเป็นพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ เช่น จัดสวน ปลูกต้นไม้ จอดรถ หรือทำบ่อปลาก็ได้


2. ระยะถอยร่นจากแนวที่ดินข้างเคียง

ตามกฎหมายระยะร่น ตัวบ้านต้องเว้นระยะห่างจากรั้วไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่หากต้องการเว้นระยะน้อยกว่านั้น ต้องให้เพื่อนบ้านเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยผนังบ้านด้านที่อยู่ติดรั้วจะต้องเป็นผนังทึบที่ปราศจาก หน้าต่าง ช่องลม และช่องแสง ซึ่งในระยะยาวควรเว้นระยะจากแนวรั้วให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกจะดีกว่า โดยกฎหมายมีการระบุรายละเอียดการเว้นระยะห่างจากแนวที่ดินข้างเคียงอื่นดังนี้

  • อาคารด้านที่ชิดกับที่ดินเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงสำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • อาคารสูง 3 ชั้นขึ้นไป หรือมีความสูงเกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่วางโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตรยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
  • อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมีที่วางโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 เมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิดสามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า 1 เมตร หากห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน


3. ระยะร่นจากแนวถนน

ถนนเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นกฎหมายจึงห้ามไม่ให้สร้างบ้านล้ำเข้าไป ตัวบ้านที่อยู่ริมถนนต้องมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 
4. ที่ดินชิดถนนหักมุมจะต้องปาดแนวรั้วด้านละ
4 เมตร

เพื่อไม่ให้รั้วบ้านหรือกำแพงบดบังทัศนะวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ บ้านอยู่ติดมุมถนนที่มีมุมหักถนน 2 ด้านน้อยกว่า 135 องศา และถนนกว้าง 3 เมตรขึ้นไป จะต้องปาดมุมรั้วด้านละ 4 เมตร โดยที่ดินส่วนที่ถูกปาดมุมรั้วออกไปนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านอยู่เช่นเดิมไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ


5. ระยะร่นบ้านแถว

  • บ้านแถวที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีถนนด้านหน้าใช้ร่วมกันกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
  • บ้านแถวที่มีที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่บ้านแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร


6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารทุกด้านต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ ที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด เช่น วัดระยะได้ 6 เมตร ความสูงของบ้านที่จะสร้างได้ต้องไม่เกิน 12 เมตร เป็นต้น


ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายระยะร่นเท่านั้น ซึ่งในการสร้างบ้านยังมีกฎหมายการก่อสร้างส่วนอื่นๆ และการขออนุญาตดำเนินการด้านต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการสร้างบ้านท่านเจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูลให้ครอบคลุม หรือตัดสินคัดสรรบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีประสบการณ์รับสร้างบ้าน และให้บริการครบวงจร ซึ่งจะมาช่วยดูแลการก่อสร้างบ้าน การขออนุญาตในขั้นตอนต่างๆ ให้ราบรื่นปราศจากปัญหาในข้อกฎหมาย เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

 

สนับสนุนบทความโดย

 

บริษัท ซีคอน จำกัด

ที่อยู่ : 107-115 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ : 1391

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เว็บไซต์ : www.seacon.co.th 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154