บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โซลาร์รูฟ (Solar Roof)

29
มี.ค.
2559

 

 

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือน เป็นอีกโครงการที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ถนน(แทบ)ทุกสายมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันก็คือ ระบบโซลาร์รูฟ (Solar Roof) ด้วยเพราะช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ขณะเดียวกันปริมารไฟฟ้าที่เหลือใช้ยังขายให้แก่การไฟฟ้า เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทาง

โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือบนอาคารต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้าน, อาคารหรือโรงงาน โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วจ่ายเป็นไฟกระแสตรง (DC) ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid tie Inverter) แล้วแปลงไฟกระแสตรง(DC) ให้เป็นไฟกระแสสลับ(AC 220V 50Hz)  เราก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ทีวี พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

หลักการทำงาน ในเวลากลางวัน ระบบโซลาร์รูฟจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อร่วมกับไฟของการไฟฟ้า การทำงานของระบบจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่ารูฟมาใช้ก่อน กรณีที่ใช้ไฟเยอะเกินกว่าที่ระบบโซล่าร์รูฟผลิตได้ ระบบก็จะดึงกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าเข้ามาช่วยจ่ายพลังงานส่วนกรณีใช้ไฟน้อยระบบก็จะทำการจ่ายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (มิเตอร์จะหมุนกลับทิศ) ทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ (ในกรณี Solar Roof โครงการขายไฟ จะมีมิเตอร์ขายไฟอีกตัวแยกต่างหาก)

ในเวลากลางคืน จะไม่มีแสงอาทิตย์ระบบก็จะหยุดการทำงาน เราจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้อย่างเดียว(ทำให้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน) เมื่อสว่างมีแสงอาทิตย์ระบบก็จะเริ่มทำงานผลิตไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ระบบจะตัดการทำงานเมื่อมีไฟฟ้าดับ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเครื่องแปลงกระแส(Grid Inverter) จะตัดการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์จ่ายเข้าไปในบ้านและสายไฟของการไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ๆจะมาทำการซ่อมบำรุง ดังนั้นจะไม่สามารถนำไฟฟ้าจะเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ได้เมื่อไฟฟ้าดับ โดยการทำงานแบบนี้จะเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเหมือนกันหมด

การรับซื้อคืน สำหรับบ้านพักอาศัย ผู้ขายต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือได้รับยินยอมจากเจ้าของอาคาร สามารถขายคืนได้ไม่เกิน  10 kWp ในราคา 6-7 บาท/หน่วย (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ระรอบสัญญาและสามารถขายได้ในกรณีที่ไฟฟ้าเพียงพอและเหลือใช้)ค่าใช่จ่ายและการลงทุน ก่อนการลงทุนติดตั้งเราต้องตรวจสอบพื้นที่หลังคาหรือจุดติดตั้ง โดยแผง Solar-roof  ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง 7 m2/ kWp และค่าใช้จ่ายคือ 60,000-80,000 บาท/ kWp เราอาจจะตรวจสอบเองหรือในปัจจุบันผู้ขายระบบ Solar roof  มีบริการตรวจสอบและประเมินราคา โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องตัน

** บ้านพักอาศัยติดตั้งระบบ Solar-Roof  ขนาด 5 kWp  ต้องใช้พื้นที่หลังคาในการติดตั้ง 35 m2 ต้องใช้เงินลงทุน 300,000 บาท ผลิตไฟฟ้าได้ 6500 หน่วย/ปี รายรับจากการขายคืนได้ 45,000 บาท/ปี จะได้เวลาคุ้มทุนประมาน 10 ปี**

จุดที่ต้องสังเกตก่อนการลงทุน

  • ถ้าไม่ได้คำนวณระบบโครงสร้างหลังคาและจุดติดตั้งไว้ อาจส่งผลต่อหลังคา
  • ลงทุนสูง จุดคุ้มทุนนานเกินไปและมีค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมของอุปกรณ์
  • ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ำ/ปี และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ,มุมองศา,การถูกบดบัง, พื้นที่ติดตั้ง

ข้อมูลที่ผมนำมาบอกเล่าคงพอเป็นประโยชน์หรือเป็นความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคนไทย. ... อยากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.