บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เครื่องปรับอากาศ (Air conditioner)

01
มี.ค.
2559

 

เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว คอลัมน์ สารพันเรื่อง(สร้าง)บ้าน วันนี้ขอนำเอาเคล็ดลับดีๆว่าด้วย เครื่องปรับอากาศ หรือ Air conditioner  มาบอกเล่าสู่คุณผู้อ่าน “เครื่องปรับอากาศ” คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้คงที่ เครื่องปรับอากาศมีทั้งแบบตั้งพื้น ติดผนัง และแขวนเพดาน ทำงานด้วยหลักการการถ่ายเทความร้อน กล่าวคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทออกไปข้างนอก อากาศภายในห้องจะมีอุณหภูมิลดลง เป็นต้น และเครื่องปรับอากาศอาจมีความสามารถในการลดความชื้นหรือการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วย

หากแบ่งได้ตามรูปแบบของระบบการทำงานได้ 3 ระบบหลักๆคือ 1.ระบบ Window Type คือระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกัน 2. ระบบ Split Type คือระบบที่นิยมใช้กันมากทีสุดในอาคารพักอาศัยทั่วไป และ 3. ระบบ Water Chiller ที่นิยมใช้ในงานอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ 

สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไประบบSplit- type จะได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลายเช่น ตั้งพื้น ติดผนัง แขวนฝ้าหรือฝังในฝ้า ข้อดีคือไม่ค่อยมีเสียงดังมากนัก เพราะตัวคอยล์ร้อน จะอยู่ห่างออกไป แต่มีข้อเสียในเรื่องการติดตั้ง ที่ต้องเตรียมพื้นที่วางคอยล์ร้อน และระบบท่อน้ำทิ้ง

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศที่เรามองเห็นกันจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. คอมเพรสเซอร์ compressor 2. คอยล์ร้อน 3.คอยล์เย็น โดยส่วนที่เราติดตั้งไว้ภายในห้องเรียกว่าคอยล์เย็น ที่จะมีหน้าทีทำความเย็น และมีตัวคอมเพรสเซอร์คอยหมุนเวียนน้ำยาที่ดูดซับความร้อนภายในห้องออกมาระบายความร้อนที่แผงคอยล์ร้อยที่ติดตั้งอยู่นอกบ้าน

การเลือกใช้งาน

ขนาด BTU การหา BTU เบื้องต้นในการเลือกใช้งาน ให้เหมาะสม จะเป็นการใช้งานงานได้อย่างคุ่มค้าและประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงาน  หากเลือกใช้งาน BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สะบายตัว และที่สำคัญราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน และถ้า BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และเครื่องปรับอากาศเสียเร็ว

เราสามารถหาขนาด BTU เบื้องต้นในการเลือกใช้งานได้โดยดูจากขนาดห้องที่ใช้งาน   BTU = ตัวแปร x ขนาดพื้นที่ห้อง

ค่าตัวแปรค่าตัวแปรสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ความสูงฝ้า ไม่เกิน 2.5 เมตร

  • 700 สำหรับห้องที่โดนแดดน้อยหรือไม่โดนและใช้งานกลางคืน
  • 800 สำหรับห้องที่โดนแดดน้อยหรือไม่โดนและใช้งานกลางวัน
  • 900 สำหรับห้องที่โดนแดดและใช้งานกลางวัน
  • 1000-1200 สำหรับห้องที่มีการเปิดประตูเข้าออกบ่อย

ปัจจุบันราคาเครื่องปรับอากาศ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 12,000-15,000 บาท จนถึง 20,000-30,000 บาท และจุดที่ต้องสังเกตก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 1. ระยะห่างของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น,2. จุดติดตั้งคอยย์ร้อนและท่อระบายน้ำ,3.  จุดติดตั้งคอยล์เย็นที่สามารถกระจายความเย็นและ 4 ขนาดสายไฟที่รองรับและสวิทช์ Load Breaker

...จากทั้งหมดที่บอกเล่ามาหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านนสพ.คมชึดลึกได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.