พPMICTE_มีนาคม+0700Rมี.ค.PMICT_CREPMICTE_ICT0มี.ค.E_พPM2559
พPMICTE_มีนาคม+0700Rมี.ค.PMICT_มี.ค.+07003ICT16_2559EPMR

 

 

1. มีกระบวนการให้บริการที่ครอบคลุม

2. ความชัดเจนในการให้บริการ

3. คุณภาพทั้งการออกแบบและก่อสร้าง

4. ราคาสมคุณค่าสมเหตุผล

5. สินเชื่อพิเศษเฉพาะลูกค้าของสมาชิก&สมาคมฯ

6. ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวทั้งกระบวนการ

7. การรับประกันและการบริการหลังการส่งมอบ

8. มีการบริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.