บ้านน่ารู้ แหล่งรวมเรื่องบ้านๆ ตกแต่งตามสไตล์คุณ

บ้านน่ารู้ แหล่งรวมเรื่องบ้านๆ ตกแต่งตามสไตล์คุณ

23
ก.พ.
2559

กรณีที่ต้องการจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง หรือบนที่ดินจัดสรร ธนาคารต่างๆจะพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัย และความสามารถในการผ่อนชำระคืน โดยดูจาก อาชีพ รายได้ และมูลค่าของหลักประกัน รวมทั้งราคาประเมินของอาคาร และงบประมาณการปลูกสร้าง ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารการกู้ให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สมุดบัญชีย้อยหลัก 6 เดือน เป็นต้น นอกจากนั้นก็ต้องเตรียมเอกสารหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดทีดิน แบบแปลนปลูกสร้าง สัญญาว่าจ้าง ใบอนุญาต ก่อสร้าง เป็นต้น

16
ก.พ.
2559
บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ถมดินอย่างไร ไม่ทรุด

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมนำเกร็ดความรู้เรื่องจะเลือกแปลงที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน...อย่างไรดี มาวันนี้ ผมขอต่อด้วยการถมดินก่อสร้างบ้านว่ามีความจำเป็นแค่ไหน มีวิธีการทำอย่างไรบ้าง เพราะว่าไปแล้วการทรุดตัวของดินมักปรากฏให้เห็นและเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ซึ่งการทรุดตัวของดินเกิดหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นดินที่นำมาถมเมื่อถูกขุดและขนย้ายแล้วนำมาถม เนื้อดินจะไม่แน่นมีโพรงอยู่ข้างใน เมื่อถมทิ้งไว้สักหลายๆเดือนดินจะค่อยๆยุบตัวโดยที่โพรงอากาศข้างในจะถูกน้ำหนักดินกดเอาเนื้อดินเข้ามาแทนที่ ทางแก้คือ...

09
ก.พ.
2559

“บ้าน”  เป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญ  แล้วช่วงชีวิตหนึ่งคงไม่ได้มีบ้านกันได้หลายครั้งหลายหน   เพราะกว่าจะเก็บหอมรอบริบได้ก็ต้องใช้เวลามากทีเดียว   ดังนั้น  ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้บ้านที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.