บ้านน่ารู้ แหล่งรวมเรื่องบ้านๆ ตกแต่งตามสไตล์คุณ

บ้านน่ารู้ แหล่งรวมเรื่องบ้านๆ ตกแต่งตามสไตล์คุณ

28
มิ.ย.
2560

การต่อเติมบ้านอยู่อาศัยกับคนไทยเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร เหตุเพราะชาวสยามเมืองยิ้มส่วนใหญ่มีหัวคิดในเชิงสร้างสรรค์ติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกแทบทุกคน อีกประการพวกเราชาวขวานทองนิยมชมชอบที่จะให้ลูกๆ หลายๆ พักรวมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อยู่ภายในบริเวณรั้วรอบเดียวกันส่งผลให้ต้องขยับขยายเนื้อที่บ้านเพิ่มขึ้นทุกระยะตามความเจริญเติบโตของสมาชิกในครอบครัว

27
มิ.ย.
2560
คอนกรีตพรุน (Porous Concrete) คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราจะพบเห็นพื้นที่ดาดแข็งมากมายในเมืองใหญ่ๆ ทั้งถนนทางเท้า และลานจอดรถ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะขังอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ซึมน้ำเหล่านี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ และนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น น้ำท่วมฉับพลัน มลภาวะของแม่น้ำและชายฝั่งทะเลเนื่องจากขณะที่น้ำฝนไหลผ่านพื้นผิวเหล่านี้จะชะล้างเอาคราบน้ำมันและสารเคมีต่างๆ ลงไปยังแหล่งน้ำด้วย

26
มิ.ย.
2560

การออกแบบเปลือกอาคารที่ดีจะต้องตอบสนองต่อสภาพอากาศในท้องถิ่น สำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ดังนั้นการป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงเป็นปัจจุบันการออกแบบอาคารสมัยใหม่สามารถทำได้ง่ายขึ้น

22
มิ.ย.
2560

การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานนั้น ต้องเริ่มต้นจากการวางผังอาคารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งการวางตำแหน่งของตัวบ้านและการจัดวางห้องต่างๆให้เหมาะสมจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและประหยัดไฟฟ้าภายในบ้าน การวางผังอาคารที่เหมาะสมมีหลักการออกแบบ ดังนี้

13
มิ.ย.
2560

การสร้างสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ภายในบ้านสามารถ สร้างได้ไม่ยากถ้าทุกคนมีความเข้าใจก่อนว่าสภาวะน่าสบายเกิดขึ้นได้อย่างไร อุณหภูมิและความชื้นที่ทำให้คนรู้สึกสบายจะแตกต่างกันในแต่ละทวีปขึ้นอยู่กับความคุ้นชินและการรับรู้ได้ของแต่ละคน

06
มิ.ย.
2560
landscape-create-built-environment

งานภูมิทัศน์หรือการจัดสวน (Landscape) นั้นมีความสำคัญกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีให้แก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Built Environment) การออบแบบภูมิทัศน์มักมีการใช้องค์ประกอบร่วมกันหลายอย่าง อาทิ วัสดุพืชพันธุ์ที่หลากหลาย การใช้บ่อน้ำหรือสระน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งจัดสวนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานและสร้างบรรยากาศให้รื่นรมย์ อย่างไร

24
พ.ค.
2560

ฮวยจุ้ย เป็นศาสตร์เก่าแก่ในการจัดสภาวะแวดล้อมหรือที่อยู่อาศัยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม โดยเชื่อว่าจะส่งผลทั้งในเรื่องของสุขภาพ ความสำเร็จและความสงบสุขของคนในบ้าน ครั้งนี้เราจะมีเรื่องของการจัด 4 ห้องสำคัญในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยมาให้ลองนำไปใช้กัน

16
พ.ค.
2560

ผู้สูงอายุอย่างคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คือคนสำคัญที่ลูกหลานอย่างเราต้องใส่ดูแล การเตรียมบ้านให้พร้อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของท่าน นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสิ่งที่เตรียมให้ท่านยังจะย้อนกลับมาสร้างความสะดวกให้กับตัวเราเองในอนาคตด้วยเช่นกัน 

29
พ.ย.
2559

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยหลายๆด้าน รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะทิศทางการค้าและการลงทุนของโลกจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ผมขอชักชวนให้เรามองโลกในแง่ดี ทำความดีกันให้เต็มที่ น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

22
พ.ย.
2559

ผ่านมาแล้วกว่า 1เดือนที่แผ่นดินไทยได้สูญสิ้นองค์พระมหากษัตริย์ผู้อุทิศเพื่อแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้อุทิศเพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์ผู้อุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทย แม้การจากไปชั่วนิรันดร์ของพระองค์จะไม่มีอะไรชดเชย ทดแทนได้แต่เราในฐานะประชาชนของพระองค์ท่านคงต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติ และตั้งใจให้แน่วแน่ในทุกเรื่องดีงาม

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.