บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวแวดวงอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มั่นใจตลาดรับสร้างบ้านปี 61 โตแตะ 10% เผยแผนดันองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ชูการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร

รับสร้างบ้าน

นอกจากนี้ เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กร สมาคมฯ จึงได้เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชิง Content Marketing เน้นเนื้อหาหลากหลายมิติ หลายแพลตฟอร์ม

รับสร้างบ้าน

ส.รับสร้างบ้าน เปิดแผนดันองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ชู Content Marketing วิเคราะข้อมูลเพื่อส่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ HBEX : Home Builder Expert"

รับสร้างบ้าน

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดรเ็ว เศราฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น

รับสร้างบ้าน

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่าปีนี้สมาคมฯ มีแผนดึงกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง อาทิ กลุ่มวิศวกร สถาปนิกช่างฝีมือ ที่ปัจจับันมีประมาณ 75% หรือมูลค่า 30,000 ล้านบาท

รับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ HBEX : Home Builder Expert"

นางศิริพร สิงหรัญ

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า ธรุกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ตลาดรับสร้างบ้านและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางศิริพร สิงหรัญ

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA) กล่าวถึงภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี 2561 ว่า จะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยครึ่งปีแรกได้รับแรงหนุนจากงานที่สมาคมรับสร้างบ้านจัดขึ่นในไตรมาสแรก ที่สามารถสร้างยอดขายได้เติบโดตกว่า 15%

อบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA) เปิดเผยว่า สมาคมได้เตรียมเปิดหลักสูตรอบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154