บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Vol.10 : Oct 2018

06
พ.ย.
2561

 

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการจัดพิธีลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะมีเพิ่มมาอีก 2 สถาบันในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่...

 

E - Newsletter Vol.10 : Oct 2018

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.