บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 6

01
พ.ย.
2560

 

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 6

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ปวส. สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเขียนแบบ ภายใต้โครงการทวิภาคี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2561

เปิดรับสมัคร

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปวส.

 - สาขาผู้ควบคุมงาน

 - สาขาเขียนแบบ

จำนวน 20 คน

ตั้งแต่วันนี้ - 19 มกราคม 2561

ฟรี!!! ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท / เดือน , ที่พักและค่าเดินทาง

เครื่องแต่งกาย ใช้แบบฟอร์มตามที่สมาคมฯ กำหนด

เมื่อผ่านการตรวจสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้ทุน ตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ตามสาขาที่เรียน

ประกันรายได้ภายหลังจบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน

 

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.