บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดสินการประกวดออกแบบ โครงการ อาคารพักอาศัยหลายหน่วย

26
พ.ย.
2561

 

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ รองเลขาธิการ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการประกวดงานออกแบบ โครงการ “อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)” ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)

อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)

อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.