บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เข้าพบผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่

15
ม.ค.
2562

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบคุณธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เวลา 11.30 น. ณ การเคหะแห่งชาติ

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.