บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สัมมนา Home Builder Smart Sales Representative

14
มี.ค.
2562

 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จัดงานสัมมนา Home Builder Smart Sales Representative โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ของ SCG ในมุมของฝ่ายขายด้านคุณสมบัติ จุดเด่นสินค้า รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานขาย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม XP Auditorium SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  

 

Home Builder Smart Sales Representative

Home Builder Smart Sales Representative

Home Builder Smart Sales Representative

Home Builder Smart Sales Representative

Home Builder Smart Sales Representative

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.