บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30
ม.ค.
2562

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.