บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 1/256

05
ต.ค.
2561

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.