บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

26
ต.ค.
2561

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ค 413 ชั้น 4 ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.