บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

หลักสูตรอบรม "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ"

06
ก.ค.
2561

 

ช่วยเติมเต็มความคิด ความรู้ และทักษะจากกูรูผู้รู้จริงในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน พัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อผลิกโฉมสู่การพัฒนาองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จาก นักคิดนักบริหารตัวจริงของวงการ ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลังยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านให้เข้มแข็งและยั่งยืน "ดาวน์โหลดใบสมัคร"

 

รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.