บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

28
พ.ย.
2561

 

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมงานสัมมนาการค้า Together is Power 2018 ภายใต้ชื่องาน  Connecting the Future พร้อมทั้งรับรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับรางวัล "สมาคมการค้ายอดเยี่ยม" กลุ่ม 2 (จัดตั้ง 6-15 ปี) เวลา 17.00 – 22.00 น.  ณ ห้องดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี

 

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.