บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ยื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว

22
พ.ย.
2561

 

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/นายทะเบียน เข้ายื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ยื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.