บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

30
พ.ย.
2561

 

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.