บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมหลักสูตร ทล.บ.สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)

26
พ.ย.
2561

 

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตร ทล.บ.สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IE2401 (ค 413) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประชุมหลักสูตร ทล.บ.สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.