บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

26
ต.ค.
2561

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมงานประชุมแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5  อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ประชุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.