บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

23
พ.ย.
2561

 

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณ ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.