บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

21
ก.ย.
2561

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ , คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสุรัตน์ชัย  กึงฮะกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรับทราบและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2561

 

 

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ , คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสุรัตน์ชัย  กึงฮะกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรับทราบและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.