บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เมื่อเร็วนี่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.