บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

15
ม.ค.
2562

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.