บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

02
ต.ค.
2561

 

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

 

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 เข้าตรวจเยี่ยมสมาคม เพื่อสัมภาษณ์และขอเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.