บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์

26
มี.ค.
2562

คณะกรรมการรับสมาชิกใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานและตรวจสถานที่ก่อสร้าง ของบริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด ผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด

 

คณะกรรมการรับสมาชิกใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานและตรวจสถานที่ก่อสร้าง ของบริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด ผู้สมัครสมาชิกประเภทสามัญ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด

 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน บจก.ไวส์ บิวเดอร์ 

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.