บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก JTA - iforce

29
พ.ย.
2561

 

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA (Japan Traditional Wooden Home Association) และ iforce  (Innovative Organization for Human Resource Cultivation and Encouragement) ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด และประชุมเรื่องโครงการทวิภาคีของสมาคมฯ ที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต   

 

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.