บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

26
ก.พ.
2562

 

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง และแนะนำสินค้าใหม่ CPAC และ COTTO เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Show Room Siam Gypsum ชั้น 5 อาคารภคินทร์

 

เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.