ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

ช่วยเติมเต็มความคิด ความรู้ และทักษะจากกูรูผู้รู้จริงในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน พัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อผลิกโฉมสู่การพัฒนาองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จาก นักคิดนักบริหารตัวจริงของวงการ ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลังยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านให้เข้มแข็งและยั่งยืน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมผลักดันองค์กรให้เติบโตแบบยั่งยืน จึงได้เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารให้รูปแบบใหม่ที่มุ่งเชิง Content Marketing สื่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 เน้นเนื้อหาหลากหลายเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยปรับองค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของสมาคมฯในปีนี้ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกสมทบเพิ่มเผื่อสร้างความเป็นปรึกแผ่นของธุรกิจรับสร้างบ้าน

scg-best-practice-sharing

ผู้บริหารของบริษัทรับสร้างบ้านสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมสัมมนา SCG Best Practice Sharing – People Management เป็นกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การบริหารงานบุคคลที่ประสบความสำเร็จของเครือ SCG โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ผ่านงานบริหารบุคคลในทุกระดับทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับจัดการ และระดับบริหาร เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 6/2561 ในวันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัท พัทธ์ โซลูชั่น จำกัด

ผู้แทนจากบริษัท พัทธ์ โซลูชั่น จำกัด  เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัท ปานนิติ จำกัด

ผู้แทนจากบริษัท ปานนิติ จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคาร

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (บริษัทรับสร้างบ้าน) เข้าร่วมสัมมนา "โครงการสินเชื่อปลูกสร้างอาคาร" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นักวิจัยจาก บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด ผู้แทนของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Open House 2018

คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรหิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมงาน HBA Open House 2018 เป็นงานที่เปิดแนวคิดใหม่ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์การขยายฐานสมาชิกปี 2018 และเสวนาพิเศษ

ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7  มิถุนายน  2561 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะกิ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.