ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) เรื่อง ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021  ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สมาคมฯ จัดทำบุญครบรอบ 14 ปี

สมาคมฯ จัดทำบุญครบรอบ 14 ปี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมการค้า

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ผ่านสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมสมาคมการค้าฯ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่อแผนดังกล่าวก่อนที่จะนำไปดำเนินการต่อไป

นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ สกู๊ปพิเศษ รายการข่าวข้นคนเนชั่น ช่อง 22 ในวันอังคารที่ 17  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 7/2561 ในวันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร  สิงหรัญ นายกสมาคม ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ โดยจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล และได้ร่วมมอบเงินบริจาคจากเหล่าสมาชิกและพันธมิตรที่ได้มาร่วมงานเป็นจำนวน 140,500 บาท ให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมที่จำเป็น ณ ที่ทำการสมาคมฯ เรียกว่าอิ่มบุญกันไปทุกคน ..เชิญร่วมอวยพรย้อนหลังให้สมาคมฯ กันนะคะ

E - Newsletter

ครึ่งปีแรกของ 2561 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เฉกเช่นกิจกรรมมากมายที่สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อสาธารณะชนในเดือนที่ผ่านมา ทั้งในส่วนโครงการทวิภาคี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สำเร็จหลักสูตรในรุ่นที่ 4

บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป

นายกและเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ" ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.45 - 10.00 น. ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัทรับสร้างบ้าน

คณะกรรมการรับสมาชิกใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานและไซต์งานก่อสร้าง ของบริษัท กรีน โฮมสเตด จำกัด ซึ่งสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ประเภทสมทบ(รับสร้างบ้าน) ณ สำนักงาน บริษัท กรีน โฮมสเตด จำกัด ถนนสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

ช่วยเติมเต็มความคิด ความรู้ และทักษะจากกูรูผู้รู้จริงในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน พัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อผลิกโฉมสู่การพัฒนาองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จาก นักคิดนักบริหารตัวจริงของวงการ ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลังยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านให้เข้มแข็งและยั่งยืน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.