ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

ผู้แทนจากบริษัท ลาเมซอง เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคม และคุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามร่างหลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรอง ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ Shop Drawing

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

E - Newsletter

ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความมั่นใจกับภารกิจของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมกับงานใหญ่ประจำปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

ภาพกิจกรรมคอร์สอบรม HBEX

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ : HBEX" ในหัวข้อ"บริหารการเงินและต้นทุน ธุรกิจเดินไม่สะดุด" เป็นไปอย่างคึกคึกทั้ง เพราะได้วิทยากรเปี่ยมความรู้ มากประสบการณ์ อย่างคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง "BUILK" มาบรรยายภาคเช้าและตบท้ายด้วยการแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารมืออาชีพอย่าง คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร โฟร์พัฒนา กรุ๊ป เรียกว่าเนื้อหาอัดแน่น จัดเต็มจริงๆ

ประชุมร่วมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน สสว.

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน สาขาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกวดโครงการบ้านในเมือง

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้โจทย์ให้กับนักศึกษาที่ประกวดโครงการบ้านในเมือง ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิชาการ กรอ.อศ. The TVET

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความเชื่อมโยงของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกขนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

ประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร "อุตสาหกรรม" 3 สาขา วิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างโยธา และวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.