ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder & Materials Focus 2019

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการจับสลากพื้นที่บูธงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

มาตรการคุมสินเชื่อบ้านล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร

คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “มาตรการคุมสินเชื่อบ้านล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร” จัดโดยสมาคมผู้ซื้อบ้านร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อน การพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

HBA ลงนามร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการม.อัสสัมชัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม  และดร.อุรีย์  เจียสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามโครงการความร่วมมือ(ทวิภาคี)ระดับอุดมศึกษาที่สมาคมฯ ได้ดำริและจัดทำขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สอง  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E - Newsletter Vol.10 : Oct 2018

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการจัดพิธีลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะมีเพิ่มมาอีก 2 สถาบันในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่...

กก.ตัดสินภาษาอังกฤษ echoVE Contest

คุณพันธุ์เทพ ทานชิติกุล กรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันภาษาอังกฤษ  โครงการ echoVE Contest รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของการอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย และสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในทุกสาขาอาชีพต่อไป ณ Thailand E-Sport Arena The Street Ratchada 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ค 413 ชั้น 4 ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมงานประชุมแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5  อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

SME Bank นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ผู้แทนจากสถาบันการก่อสร้างและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ SMEs ในที่ประชุมกรรมการ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมอบรมสัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา” เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ศูนย์อบรมนายช่างดี บางซื่อ กรุงเทพฯ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.