ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ Shop Drawing

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

E - Newsletter

ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความมั่นใจกับภารกิจของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมกับงานใหญ่ประจำปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

ภาพกิจกรรมคอร์สอบรม HBEX

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ : HBEX" ในหัวข้อ"บริหารการเงินและต้นทุน ธุรกิจเดินไม่สะดุด" เป็นไปอย่างคึกคึกทั้ง เพราะได้วิทยากรเปี่ยมความรู้ มากประสบการณ์ อย่างคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง "BUILK" มาบรรยายภาคเช้าและตบท้ายด้วยการแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารมืออาชีพอย่าง คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร โฟร์พัฒนา กรุ๊ป เรียกว่าเนื้อหาอัดแน่น จัดเต็มจริงๆ

ประชุมร่วมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน สสว.

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน สาขาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกวดโครงการบ้านในเมือง

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้โจทย์ให้กับนักศึกษาที่ประกวดโครงการบ้านในเมือง ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิชาการ กรอ.อศ. The TVET

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความเชื่อมโยงของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกขนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

ประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร "อุตสาหกรรม" 3 สาขา วิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างโยธา และวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นศ.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 ดูงาน Expo 2018

คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เดินเยี่ยมชมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่งานก่อสร้างจริง ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.