ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

มื่อเร็วนี้ๆ นายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 5 จากขวา)และคณะกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมฯ ทำพิธีเปิดมหกรรมรับสร้างบ้าน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.