ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำเสนอสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Week3 : Feb 2019

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม/คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนากยกฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในเรื่องภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2562 และการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 ร้านสมบูรณ์โภชนา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

E - Newsletter Week3 : Feb 2019

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมชม Show Room ยิปซัมตราช้างและแนะนำสินค้าใหม่ CPAC และ COTTO ณ Show Siam Gypsum ชั้น 5 อาคารภคินทร์ รัชดาภิเษก

กิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง และแนะนำสินค้าใหม่ CPAC และ COTTO เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Show Room Siam Gypsum ชั้น 5 อาคารภคินทร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อเร็วนี่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E - Newsletter Week1 : Feb 2019

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ คุณศิริพร สิงหรัญ นายยกสมาคมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 กับนิตสาร Green Life ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Week4 : Jan 2019

คณะกรรมการฯ เข้าพบที่ปรึกษาเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมและคุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

E - Newsletter Week3 : Jan 2019

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าหารือปัญหาแรงงานต่างด้าวร่วมกับ 1. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3. ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

E - Newsletter Week2 : Jan 2019

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.