ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วนี้ๆ สองผู้บริหารจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยนายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ขวา) และนายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ(ซ้าย)เข้ารับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมประเภทจัดตั้ง 6-15 ปีและรางวัลสมาคมการค้าผู้บริหารรุ่นใหม่ในงาน Together is Power 2015

มื่อเร็วนี้ๆ นายวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 5 จากขวา)และคณะกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมฯ ทำพิธีเปิดมหกรรมรับสร้างบ้าน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.