ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดโครงการบ้านในเมือง

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้โจทย์ให้กับนักศึกษาที่ประกวดโครงการบ้านในเมือง ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิชาการ กรอ.อศ. The TVET

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความเชื่อมโยงของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกขนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

ประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร "อุตสาหกรรม" 3 สาขา วิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างโยธา และวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นศ.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 ดูงาน Expo 2018

คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เดินเยี่ยมชมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่งานก่อสร้างจริง ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดีแมท โปรดักส์ Present สินค้า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดีแมท โปรดักส์ Present สินค้า สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ผู้แทนจากบริษัท ดีแมท โปรดักส์ จำกัด  เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคฝีมือแรงงานอาเซียน

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคแข่งขันฝีมือแรงงาานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาก่ออิฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซิเมนต์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

E - Newsletter

ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความมั่นใจกับภารกิจของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมกับงานใหญ่ประจำปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.