ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณโอฬาร จันทร์ภู่ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

E - Newsletter

ก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยความมั่นใจกับภารกิจของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมกับงานใหญ่ประจำปี "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

ภาพกิจกรรมคอร์สอบรม HBEX

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ : HBEX" ในหัวข้อ"บริหารการเงินและต้นทุน ธุรกิจเดินไม่สะดุด" เป็นไปอย่างคึกคึกทั้ง เพราะได้วิทยากรเปี่ยมความรู้ มากประสบการณ์ อย่างคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง "BUILK" มาบรรยายภาคเช้าและตบท้ายด้วยการแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารมืออาชีพอย่าง คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร โฟร์พัฒนา กรุ๊ป เรียกว่าเนื้อหาอัดแน่น จัดเต็มจริงๆ

ประชุมร่วมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน สสว.

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักธุรกิจไต้หวัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน สาขาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกวดโครงการบ้านในเมือง

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้โจทย์ให้กับนักศึกษาที่ประกวดโครงการบ้านในเมือง ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิชาการ กรอ.อศ. The TVET

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ความเชื่อมโยงของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกขนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

ประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร ในการอบรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร "อุตสาหกรรม" 3 สาขา วิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างโยธา และวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

นศ.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 ดูงาน Expo 2018

คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ นำคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เดินเยี่ยมชมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมการบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่งานก่อสร้างจริง ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.