ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 เข้าตรวจเยี่ยมสมาคม เพื่อสัมภาษณ์และขอเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทบัดเจท โฮม จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะกรรมการรับสมาชิกใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานของบริษัท บัดเจท โฮม จำกัด ผู้สมัครสมาชิกสามัญ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท บัดเจท โฮม จำกัด

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ , คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสุรัตน์ชัย  กึงฮะกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรับทราบและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2561

นศ.ABAC ดูสถานที่ก่อสร้าง บจก.ไมก้า กรุ๊ป

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของบริษัท ไมก้า กรุ๊ป จำกัด ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้สินค้า Polymer Cement Loft Wall และกิจกรรม เสือ Coffee Talk ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม XP Auditorium SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

บริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม HBEX รุ่นที่ 1

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นำโดย คุณศิริพร สิงหรัญ และอุปนายกฝ่ายวิชาการคุณธีร์ บุญวาสนา ร่วมด้วยคณะกรรมกิติมศักดิ์ พร้อมใจกันร่วมแสดงความยินดีในงานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมคอร์ส "รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ Home Builder Expert : HBEX)

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

ผู้แทนจากบริษัท ลาเมซอง เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคม และคุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามร่างหลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรอง ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ Shop Drawing

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.