ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณ ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ยื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/นายทะเบียน เข้ายื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สมาร์ทโฮม โปรดักส์ Present สินค้า

ผู้แทนจาก บริษัท สมาร์ทโฮม โปรดักส์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ ในที่ประชุมคณะกรรมการ เวลา 14.00 น.

Home Builder & Materials Focus 2019

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการจับสลากพื้นที่บูธงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

มาตรการคุมสินเชื่อบ้านล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร

คุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “มาตรการคุมสินเชื่อบ้านล้อมคอกฟองสบู่ หรือแค่ขู่เก็งกำไร” จัดโดยสมาคมผู้ซื้อบ้านร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อน การพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

HBA ลงนามร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการม.อัสสัมชัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม  และดร.อุรีย์  เจียสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามโครงการความร่วมมือ(ทวิภาคี)ระดับอุดมศึกษาที่สมาคมฯ ได้ดำริและจัดทำขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สอง  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E - Newsletter Vol.10 : Oct 2018

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการจัดพิธีลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะมีเพิ่มมาอีก 2 สถาบันในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่...

กก.ตัดสินภาษาอังกฤษ echoVE Contest

คุณพันธุ์เทพ ทานชิติกุล กรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันภาษาอังกฤษ  โครงการ echoVE Contest รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของการอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย และสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในทุกสาขาอาชีพต่อไป ณ Thailand E-Sport Arena The Street Ratchada 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ค 413 ชั้น 4 ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.