ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

HBA ลงนามร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการม.อัสสัมชัญ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม  และดร.อุรีย์  เจียสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามโครงการความร่วมมือ(ทวิภาคี)ระดับอุดมศึกษาที่สมาคมฯ ได้ดำริและจัดทำขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สอง  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E - Newsletter Vol.10 : Oct 2018

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มจากการจัดพิธีลงนามร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจะมีเพิ่มมาอีก 2 สถาบันในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่...

กก.ตัดสินภาษาอังกฤษ echoVE Contest

คุณพันธุ์เทพ ทานชิติกุล กรรมการกิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันภาษาอังกฤษ  โครงการ echoVE Contest รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของการอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย และสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในทุกสาขาอาชีพต่อไป ณ Thailand E-Sport Arena The Street Ratchada 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ค 413 ชั้น 4 ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมงานประชุมแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5  อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

SME Bank นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ผู้แทนจากสถาบันการก่อสร้างและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ SMEs ในที่ประชุมกรรมการ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมอบรมสัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา” เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ศูนย์อบรมนายช่างดี บางซื่อ กรุงเทพฯ

กิจกรรมลงนามร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการร่วมกับสถาบันฯ ลาดกระบัง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และรศ.ดร.กิตติพงศ์  มะโน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้าง  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

E - Newsletter Vol.9

ผ่านพ้นไปด้วยความชื่นมื่นสำหรับหลักสูตรอบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ Home Builder Expert : HBEX รุ่นที่ 1 นับเป็นอีกกิจกรรมที่สมาคมฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การเสริมศักยภาพบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.