ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

E - Newsletter Week3 : Jan 2019

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าหารือปัญหาแรงงานต่างด้าวร่วมกับ 1. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3. ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

E - Newsletter Week2 : Jan 2019

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

E - Newsletter Week1 : Jan 2019

คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน

เปิดจองบูธแล้ว!! งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน สร้างบ้านเป็นเรื่องง่าย...ง่าย งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมด้วยวัสดุก่อสร้าง และนวัตกรรมอีกมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่จะทำให้ท่านได้สร้างบ้าน สร้างสุข อย่างสมบูรณ์

เข้าพบผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบคุณธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เวลา 11.30 น. ณ การเคหะแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทยสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Vol.12 : Dec 2018

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคม ตลอดจนสมาชิหทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มาเป็นอย่างดี

Daikin Product Convention 2019 : CONNECT TO THE NEW WORLD

คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมงาน “Daikin Product Convention 2019 : CONNECT TO THE NEW WORLD” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ B2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.