ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมชม Show Room ยิปซัมตราช้าง และแนะนำสินค้าใหม่ CPAC และ COTTO เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Show Room Siam Gypsum ชั้น 5 อาคารภคินทร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อเร็วนี่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

E - Newsletter Week1 : Feb 2019

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ คุณศิริพร สิงหรัญ นายยกสมาคมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 กับนิตสาร Green Life ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

E - Newsletter Week4 : Jan 2019

คณะกรรมการฯ เข้าพบที่ปรึกษาเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมและคุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม

E - Newsletter Week3 : Jan 2019

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าหารือปัญหาแรงงานต่างด้าวร่วมกับ 1. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3. ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

E - Newsletter Week2 : Jan 2019

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และ คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

E - Newsletter Week1 : Jan 2019

คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน

เปิดจองบูธแล้ว!! งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2019 ที่เดียวจบ ครบเรื่องสร้างบ้าน สร้างบ้านเป็นเรื่องง่าย...ง่าย งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมด้วยวัสดุก่อสร้าง และนวัตกรรมอีกมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่จะทำให้ท่านได้สร้างบ้าน สร้างสุข อย่างสมบูรณ์

เข้าพบผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม เข้าพบคุณธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เวลา 11.30 น. ณ การเคหะแห่งชาติ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.