บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

วิสัยทัศน์

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในวาระปี 2559 – 2560  มีแนวความคิดที่จะขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่จุดหมายที่ว่า “สมาคมจะดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ  และยั่งยืนด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ง  ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกเพื่อก้าวสู่อีกระดับของการรับสร้างบ้าน”  ผ่านนโยบายการสร้างความเชื่อมั่นให้อยู่ในใจผู้บริโภค  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอันส่งผลความเข้มแข็งของสมาคม ผ่าน

 

 

Vision

Vision for 2016-2017 is to achieve “an association which strives to maintain credibility and sustainability by being efficient in order to raise home building service to a higher level”.

This will be achieved by building consumer trust and capacities of members;

 

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.