ribbon

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

มาสร้าง "สภาวะน่าสบาย" ในบ้าน

13
มิ.ย.
2560

 

มาสร้าง

 

การสร้างสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ภายในบ้านสามารถ สร้างได้ไม่ยากถ้าทุกคนมีความเข้าใจก่อนว่าสภาวะน่าสบายเกิดขึ้นได้อย่างไร อุณหภูมิและความชื้นที่ทำให้คนรู้สึกสบายจะแตกต่างกันในแต่ละทวีปขึ้นอยู่กับความคุ้นชินและการรับรู้ได้ของแต่ละคน จะเห็นว่าปัจจัยที่ 1-4 สามารถสร้างได้จากการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเราเพื่อให้ได้สภาวะดังกล่าว แต่ปัจจัยที่ 5-7 เป็นส่วนที่ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนเป็นผู้กำหนดว่าสามารถทำได้ดีเพียงใด ในบทความนี้จึงจะเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้บ้าน การสร้างบ้านหรือการปรับปรุงบ้านให้อยู่ในสภาวะสบาย สามารถทำได้ด้วยการออกแบบด้วยระบบ Passive Design และ Active Design

Passive Design คือการเตรียมการตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ได้แก่

• การวางผังอาคารให้เหมาะสม โดยวางตามแนวทิศเหนือ-ใต้

• การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ น้ำ เป็นต้น เพื่อใช้ในการลดความร้อนก่อนเข้ามาในอาคารและป้องกันเสียงและฝุ่นจากภายนอก

• การใช้แสงธรรมชาติ (แสงเหนือ หรือ Indirect Light)

• ตำแหน่งและขนาดของช่องหน้าต่างมีความเหมาะสมและสามารถระบายความร้อนได้ดี

• ใช้วัสดุเปลือกอาคารที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูง

• ใช้หลังคาที่มีค่าความต้านทานความร้อนที่ดี

• ลดพื้นที่คาดแข็ง

• ให้ร่มเงาแก่ฟื้นที่ดาดแข็งและหน้าต่างกระจกด้วยต้นไม้หรืออุปกรณ์บังแดด

มาสร้าง

Active Design คือการใช้ระบบเครื่องกลเพื่อช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่ Passive Design ทำได้ไม่เพียงพอ เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศในการช่วยลดอุณหภูมิและความชื้อ เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่ไม่ว่าจะออกแบบได้ดีเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้รู้สึกสบายได้ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศเข้าช่วยจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ แต่จะทำอย่างไรที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

• เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

• วางตำแหน่งที่ห่างจากทางลมออก

• ให้ร่มเงาแก่ Condensing Unit (CDU)

• เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

ภาพประกอบ : sparcthai.org/knowledge

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการจะทำให้บ้านเกิด "สภาวะน่าสบาย" สามารถทำได้หลายรูปแบบ หากสามารถทำได้ครบถ้วนทุกปัจจัย ก็จำทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายอย่างแน่นอน

โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.