ribbon

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ปลูกบ้านเป็นของขวัญบิดา-มารดา

22
พ.ย.
2559

 

สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้(หลังจากที่ห่างหายไป4สัปดาห์) ก็คือ การปลูกสร้างบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้กับตัวเอง ให้กับครอบครัวหรือให้กับบิดา-มารดา หลายๆบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหรือบริษัทที่อยู่นอกสมาคม ได้มีการพัฒนาแบบบ้านเตรียมความพร้อมของประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society )พร้อมกับคงจะมีการจัดแพคเก็จมอบข้อเสนอสุดพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย เพื่อการอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา สำหรับการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัว เพื่อมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันเป็นสถาบันครอบครัวอย่างอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

พอพูดถึงการปลูกสร้างบ้านให้เป็นของขวัญกับคุณพ่อคุณแม่ ก็คงต้องชื่นชมธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ที่ได้จัดทำโครงการ “สินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี” วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะซื้อที่ดินพร้อมอาคาร,ซื้อห้องชุด,ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น หากแต่รวมถึง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหรือปลูกสร้างอาคารบนที่ดินที่มีอยู่แล้วก็สามารถยื่นขอสินเชื่อในโครงการดังกล่าวได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 4 ปีผ่อนดี 48 เดือนรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยกู้พิเศษ 1% ของวงเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขต้องมีบิดาหรือมารดาอยู่อาศัยร่วมด้วย โดยย้ายชื่อบิดาหรือมารดาเข้าอยู่อาศัยในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันธนาคารภายใน 6 เดือน เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยร่วมกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี นั้นมีรายละเอียดดังนี้  ปีที่ 1-4 เท่ากับ MRR-3.25% ต่อปี (หรือ 3.50% ต่อปี) คิดจาก MRR ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.5% ต่อปี   ทั้งนี้ หากเป็นลูกค้ามีวินัย ผ่อนชำระดี สม่ำเสมอ โดยชำระเงินงวดตรงกำหนดครบ 48 เดือน จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้อีกร้อยละ 1 ของวงเงินกู้เพื่อนำไปตัดชำระเงินต้นทันที หรือเท่ากับรับส่วนลดตัดเงินต้น 10,000 บาทต่อเงินกู้ 1 ล้านบาท

ส่วนกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ธอส.คิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ครับ

 

#######################

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด: 

คุณปรียา เทศนอก (ปุ่น) โทร. 099-465-5945 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.