ลำดับ เวลา กิจกรรม
1 13 Jan 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560

2 10 Feb 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560

3 03 Mar 17 - 04 Mar 17

- งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน และกิจกรรม CSR

4 09 Mar 17 - 15 Mar 17
10.00 - 20.00 น.

- งานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2017

5 17 Mar 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560

6 07 Apr 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560

7 12 May 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560

8 09 Jun 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2560

9 14 Jul 17
09.00 น.

- ทำบุญครบรอบ 13 ปี สมาคมฯ

10 14 Jul 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2560

11 11 Aug 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560

12 17 Aug 17 - 20 Aug 17
10.00 - 20.00 น.

- งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2017

13 08 Sep 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560

14 13 Oct 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560

15 10 Nov 17
14.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2560

16 24 Nov 17

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.