ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA Open House 2018

คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรหิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมงาน HBA Open House 2018 เป็นงานที่เปิดแนวคิดใหม่ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์การขยายฐานสมาชิกปี 2018 และเสวนาพิเศษ

ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7  มิถุนายน  2561 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะกิ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ

ช่วยเติมเต็มความคิด ความรู้ และทักษะจากกูรูผู้รู้จริงในวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน พัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อผลิกโฉมสู่การพัฒนาองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จาก นักคิดนักบริหารตัวจริงของวงการ ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลังยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ทวิภาคีรุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการ และคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

E - Newsletter

สำหรับการทำงานในไตรมาสสองปีนี้ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อมหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ “โอกาสทางธุรกิจ” ซึ่งเป็นจะส่งเสริมการขยายฐานสมาชิกภาคสมทบครั้งแรกของสมาคม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถร่วมเป็นสมาชิก ก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจรับสร้างบ้านที่ยั่งยืน

โรงงานวัสดุก่อสร้าง

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด และบริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

Home Builder & Materials Expo 2018

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านทำการจับสลากพื้นที่บูธงานร "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน

เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะผู้บริหารสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดย คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม(ลำดับที่ 5 จากขวา) ร่วมด้วยกรรมการกิติมศักดิ์ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนักธุรกิจ Young Enterpreneur Chamber of Commerce (YEC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมประชุมหารือร่วมกับสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน

ผู้แทนจาก บริษัท คอนวูด จำกัด เข้ามานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในวันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โรงงาน Windsor

สมาชิกบริษัทรับสร้างบ้าน เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธ SCG ในงานสถาปนิกสยาม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

Newsletter signup

Get the scoop on new products and the latest tech papers.